Batimetri Ölçmeleri

Su altı ölçümleri, hidrografik ölçmeler, sediment kalınlıklarının tespiti, su altı özel uygulamalar, kazı ve dolgu hesapları, akıntı hızlarının ölçümü, köprü ayakları, tünel ve boru gibi su altında yapılan imalatlar, baraj, deniz, göl gibi alanlarda hassas ve güvenilir ölçümler firmamız tarafından yapılmaktadır.

Ölçüm yöntemlerinde uygulama alanlarına göre single-beam ve multi-beam metotları kullanılmaktadır.

scroll up